นายธนากร บุญกล่ำ

278 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายธนากร บุญกล่ำ


 

ชื่อ – สกุล

:        นายธนากร บุญกล่ำ

ตำแหน่ง 

:        นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ   

:        02-2445280-4

อีเมล 

:        tanakorn.b@ku.thประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

      วท.ม. สาขาวิชา วิทยาการพืชสวน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี

:       วท.บ. สาขาวิชา พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์