ขอเชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

52 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ขอเชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ด้วยกระทรวงแรงงานได้จัดทําเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://ntrcmol.go.th) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงาน ตลอดจนบทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องโดยเปิด
โอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักศึกษา สามารถเผยแพร่ผลงาน

ผู้สนใจส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความทางวิชาการสามารถดูลายละเอียดได้ที่(http://nlrc.mol.go.th)หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ QR CORD ด้านล่างได้เลย