นางสาวพีรดา พงษ์ทอง

324 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวพีรดา พงษ์ทอง


ชื่อ – สกุล

:         นางสาวพีรดา พงษ์ทอง

ตำแหน่ง 

:         นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4 

อีเมล 

:         Peerada_pong@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

      วท.ม.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ปริญญาตรี

:       วท.บ.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์