นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง

310 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง


ชื่อ – สกุล

:         นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง

ตำแหน่ง 

:         นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         napanie@gmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

      ศศ.ม. การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี

:       บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว-การจัดนำเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์