ข่าวสาร RDI

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

ทุนวิจัยภายนอก

ประชุมวิชาการ

วารสารวิจัย

ข่าวการอบรม / สัมมนาภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมของ RDI

กิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2020

 • ส.ค.

  2 - 6

  งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

  2 - 6 สิงหาคม 2020

 • ส.ค.

  12

  วันแม่แห่งชาติ

  12 สิงหาคม 2020

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติ และอาเซียน