ข่าวสาร RDI

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

น่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ทุนวิจัยภายนอก

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

ประชุมวิชาการ

วารสารวิจัย

ข่าวการอบรม / สัมมนาภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมของ RDI

กิจกรรมในเดือน ธันวาคม 2020

 • ธ.ค.

  5

  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  5 ธันวาคม 2020

 • ธ.ค.

  7

  วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

  7 ธันวาคม 2020

 • ธ.ค.

  10

  วันรัฐธรรมนูญ

  10 ธันวาคม 2020

 • ธ.ค.

  31

  วันส่งท้ายปีเก่า

  31 ธันวาคม 2020

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติ และอาเซียน