ข่าวสาร RDI

ทุนงบประมาณแผ่นดิน

ทุนวิจัยภายนอก

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค

ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

วารสารวิจัย

ข่าวการอบรม / สัมมนาภายนอก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมของ RDI

กิจกรรมในเดือน พฤษภาคม 2020

 • พ.ค.

  1

  วันแรงงาน

  1 พฤษภาคม 2020

 • พ.ค.

  4

  วันฉัตรมงคล

  4 พฤษภาคม 2020

 • พ.ค.

  6

  วันวิสาขบูชา

  6 พฤษภาคม 2020

 • พ.ค.

  11

  วันพืชมงคล

  11 พฤษภาคม 2020

 • พ.ค.

  25 - 26

  งานมหกรรมงานวิจัยและนวัตกรรมสวนดุสิต 2020

  25 - 26 พฤษภาคม 2020

RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับชาติ และอาเซียน

Powered by MakeWebEasy.com