ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม

216 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม

ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม

ผู้วิจัย  ผศ.ดร. สุรชาติ สินวรณ์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประโยชน์ นวัตกรรมปุ๋ยชีวภาพละลายโพแทสเซียม สามารถแก้ปัญหาดินดานในแปลงปลูกมันสำปะหลัง ช่วยให้รากมันสำปะหลังดูดใช้ธาตุโพแทสเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

รางวัล เหรียญทองแดง ในงาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva, Switzerland ปี ค.ศ. 2018

เลขที่จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 1801002177