ปุ๋ยนาโนซิลิคอน

300 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปุ๋ยนาโนซิลิคอน

ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยนาโนซิลิคอน

ผู้วิจัย  ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประโยชน์ นวัตกรรมปุ๋ยนาโนซิลิคอน ช่วยทำให้ผนังเซลล์ ใบ และลำต้น มีความแข็งแรง ลดการทำลายของเพลี้ยแป้ง ช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสง เพื่อสร้างแป้งที่หัว (ราก) ของต้นมันสำปะหลัง ทำให้ได้แป้งที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพสูง

รางวัล เหรียญทองแดง และ รางวัล Special Prize (China) ในงาน 45th International Exhibition of Inventions Geneva, Switzerland ปี ค.ศ. 2017

ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธิ์ บริษัท Bendito