ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร

242 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร

ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร

ผู้วิจัย  ผศ.ดร. สุรชาติ สินวรณ์

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประโยชน์ นวัตกรรมปุ๋ยเจลบีด ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร โดยการปลดปล่อยธาตุอาหาร N, P และ K ออกมาอย่างช้า ๆ ตลอดระยะเวลาการปลูก ช่วยเพิ่มผลผลิต และลดจำนวนครั้งของการใส่ปุ๋ย

รางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล Special Prize (Taiwan)  ในงาน 46th International Exhibition of Inventions Geneva, Switzerland ปี ค.ศ. 2018

เลขที่จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 1801002178