การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1(55)/2564

147 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1(55)/2564

       รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1(55)/2564 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังรายงานความกว้าหน้าผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างพร้อมเพียงกัน