การประชุมระดมสมอง เพื่อจัดทำเเผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563 - 2567

2828 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมระดมสมอง เพื่อจัดทำเเผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563 - 2567

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการประชุมระดมสมอง เพื่อจัดทำเเผนปฏิบัติการด้าน ววน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2563 - 2567 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงเเรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต