การประชุมเตรียมความพร้อมในการนำวารสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ครั้งที่ 1/2563

267 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมเตรียมความพร้อมในการนำวารสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการนำวารสาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องกระบวนการดำเนินงานกองบรรณาธิการสารสารวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. เรื่องการเตรียมความพร้อมในการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ณ ห้องประชุมลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563