เบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย

277 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย

ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย

ผู้วิจัย  ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา

สังกัด โรงเรียนการเรือน

ประโยชน์ นวัตกรรมเบเกอรี่ลดพลังงานจากผลไม้ท้องถิ่นไทย ที่ให้พลังงานน้อย เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาจากการนำผลไม้ท้องถิ่น 10 ชนิด  กล้วยไข่ ลูกตาล สับปะรด ทุเรียน น้อยหน่า เสาวรส มะม่วงสุก กล้วยหอมทองบ้านลาด ขนุน ส้มสายน้ำผึ้ง