สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ พิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตามและประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

12 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ พิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตามและประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ พิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตามและประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในระยะ 12 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง ดร.มารยาท สมุทรสาคร ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง และ คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้แผนงานสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ แผนงานสนับสนุนการพัฒนาอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ แผนงานสนับสนุนการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผู้สูงวัย แผนงานสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล และ แผนงานสนับสนุนการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้