ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS .ti”

91 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS .ti”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS .ti”(สำหรับนักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษา) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกในด้านการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการวิจัยเชิงคุณภาพแก่นักวิชาการและนักวิจัย ให้สามารถเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการประยุกต์ใช้กับการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และการประเมินผล การรายงานผลด้วยโปแกรม ATLAS.ti รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับวิทยากร

ผู้สนใจ สามารถตอบรับใบสมัครเข้าร่วมการอบรมไปยังโทรศัพท์หมายเลข 081 798 6421 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้