การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ ๙(๗๑)/๒๕๖๕

343 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ ๙(๗๑)/๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ ๙(๗๑)/๒๕๖๕ วันพฤหัสที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้ รายงานความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม รายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียม Drive สำรองข้อมูลเอกสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม รายงานดำเนินงานโครงการของขจร รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund; SF) ประจำปี ๒๕๖๖ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสาร Journal of Food Health and Bioenvironmental Sciences รายงานความก้าวหน้า ASEAN Journal of Education รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานความก้าวหน้าโครงการ Visiting Research Scholar  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยเชิงนโยบายมหาวิทยาลัย ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทุนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนการดำเนินงานร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) แผนการดำเนินงานโครงการหอมขจร รายงานผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)  และสรุปสาระสำคัญ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์แก่นักวิจัยที่ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้