ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตามและประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน

80 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตามและประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ พิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตามและประเมินผลโครงการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไซต์ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรูปแบบออนไลน์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย  ในระยะ ๑๒ เดือน  โดยจัดแบ่งการประชุมเป็น ๒ ห้อง ห้องประชุมแรกได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้แผนงานสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ และแผนงานสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล ห้องประชุมที่สองได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้แผนงานสนับสนุนการพัฒนาอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ แผนงานสนับสนุนการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผู้สูงวัย และแผนงานสนับสนุนการสร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้