ม.สวนดุสิตผุดแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ ‘หอมขจรฟาร์ม’ แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งเมืองสุพรรณ

22 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ม.สวนดุสิตผุดแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ ‘หอมขจรฟาร์ม’ แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งเมืองสุพรรณ

ขอบคุณ........สำนักข่าว ไทยไทม์นิวส์
หัวข้อข่าว/คอลัมน์ : ม.สวนดุสิตผุดแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ
‘หอมขจรฟาร์ม’ แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งเมืองสุพรรณ
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
อ่านเนื้อหาข่าวได้จากลิงก์
https://www.thaitimenews.com/content/30772