ประกาศผลการประกวดการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย

38 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศผลการประกวดการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ประกาศผลการประกวดการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผู้ที่ได้รับรางวัลกรุณาติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 2 ชั้น ได้ในวันและเวลาราชการ