การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6(60)/2564

222 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6(60)/2564

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6(60)/2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6(60)/2564 ทั้งนี้ได้ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams