สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนนักวิจัยที่ประสงค์ขอสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

209 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนนักวิจัยที่ประสงค์ขอสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนนักวิจัยที่ประสงค์ขอสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการการพัฒนางานวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม

เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนางานวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม สามารถพัฒนาโจทย์งานวิจัย และพัฒนากระบวนการสร้างงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และสร้างผลงานทางวิชาการต่อไป

วิทยากร
1) ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
2) ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Team

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% จะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/wZrkKELL4puAUpNV8
ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 15 สิงหาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 022445280-4 ติดต่อ ณปภร เจี้ยวเห้ง หรือ Line: https://line.me/ti/p/NL4ryHPYuk

 

สามารถดาวน์โหลดวีดิโอย่อนหลังได้ที่ 

 กิจกรรม โครงการพัฒนางานวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม (ช่วงเช้า)
 กิจกรรม โครงการพัฒนางานวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม (ช่วงบ่าย)