ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4(58)/2564

228 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4(58)/2564

ประชาสัมพันธ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 9.30 น


         รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4(58)/2564 ทั้งนี้ได้ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams


         เพื่อติดตามแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา งานระบบ R-System plus และ e-Assessment และติดตามการดำเนินงานของ Homkhajorn Food & Beverage และ Homkhajorn Seeds & Seedling ภายใต้แบรนด์ "หอมขจร" พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรและมอบนโยบาย