กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564

186 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564

        สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและการพิจารณาแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
        โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา บรรยายในหัวข้อ แนวทางการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงแนวทางการพิจารณาแหล่งงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีอีกด้วย

 

  เทปบันทึก กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564