การประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผล โครงการทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) วันอังคารที่ 13กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. จัดการประชุม รูปแบบ Online

45 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผล โครงการทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) วันอังคารที่ 13กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. จัดการประชุม รูปแบบ Online

การประชุม

คณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ กำกับติดตาม และประเมินผล

โครงการทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)

วันอังคารที่ 13กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.

จัดการประชุม รูปแบบ Online