คลินิกวิจัย สถาบันวิจัยเเละพัฒนา

โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเเละบทความวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาเเละเเนะนำแก่นักวิจัย วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563