ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร

98 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาสวนดุสิต


  ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร


  ชื่อผลงาน เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดทองพันชั่งและใบบัวบก
เลขที่อนุสิทธิบัตร 16990


  จุดเด่นของการประดิษฐ์
เจลล้างมือที่มีส่วนผสมสารสกัดทองพันชั่งและสารสกัดใบบัวบกพร้อมมอยเจอร์ไรซิ่งจากเม็ดบีดส์
วิตามินอี ช่วยคงความชุ่มชื่นให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัส ใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำล้างออก
สามารถยับยั้งจุลชีพได้


  อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิ
หน่วย RIMU โทร. 02 244 5285 หรือ
e-mail : raudusit.v2@gmail.com