สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

105 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564


 เวลา 09.00-16.00 น.

 อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom

 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ทาง http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/WJmw2xkpKvLu6nAa7