⚡Save the Date ‼️

119 จำนวนผู้เข้าชม  | 

⚡Save the Date ‼️

Save the Date 

เตรียมพบกับกิจกรรมสัมมนาพิเศษ
Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม"

เชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความรู้ทางวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละวัย อาทิ อาหารที่ช่วยเรื่องการชะลอวัย อาหารที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียน อาหารสำหรับผู้ป่วย NCDs รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เป็นต้น

โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ตลอดช่วงเดือนมิถุนายน 2564 นี้

ผู้ประกอบการอาหารห้ามพลาด!!!
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: FoodInnopolis