ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

137 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ “วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2563 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด รายละเอียดรูปแบบวารสาร

https://drive.google.com/drive/folders/15XZx_vWNFb9TBgz-Ln0KwEmV4Tuw5nMQ?usp=shar