ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ (รอบที่ 2)

506 จำนวนผู้เข้าชม  | 

  ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ (รอบที่ 2)

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ (รอบที่ 2)แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ภายใต้โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564" รายละเอียดเพิ่มเติมและ dowload เอกสาร : https://www.nxpo.or.th/.../propos.../p3-reskill-upskill-2nd/ สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ : https://nriis.nrct.go.th/