หอมขจรฟาร์ม สวนดุสิต สุพรรณ เปิดตัวชุดปลูก 'ว่านแสงอาทิตย์' ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

155 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หอมขจรฟาร์ม สวนดุสิต สุพรรณ เปิดตัวชุดปลูก 'ว่านแสงอาทิตย์' ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

                 ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึง แบรนด์ "HOMKHAJORN_SEED & SEEDUNG "ว่า เป็นแบรนด์ย่อยที่อยู่ ภายใต้แบรนด์ HOMKHAJORN ของแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเธตสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชโดยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าคุณภาพดีเพื่อส่งผ่านไปยังเกษตรกรและประชาชนผู้ที่ชื่นชอบและรักในการปลูกตันไม้ โดยเปิดชุดปลูกว่านแสงอาทิตย์เป็นกิจกรรมนำร่องของแบรนด์ HOMKHAJORN SEED & SEEDUNG ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการจัดหาสายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์คุณภาพดีจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดเชียงใหมในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้และสร้างผลตอบแทน
                แสงอาทิตย์" มีชื่อวิทยาศาสตร์ Haemanthus multiforus (Tratt.) Martyn. มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกา เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นใต้ดินลักษณะคล้ายหัวหอมใหญ่ ออกดอกปีละครั้ง ในช่วงเตือนพฤษภาคม มิถุนายน ออกดอกเป็นช่อกลมสีแดง ชอบแสงแดดปานกลางหรือ ร่ำไร ชอบน้ำปานกลาง ปลูกได้ในทุกสภาพดินและสภาพพื้นที่จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งต่อสำหรับผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการหางานอดิเรกเพื่อช่วยจรรโลงใจในช่วงการหยุดอยู่บ้านเป็นระยะเวลานานตามนโยบาย Work from Home หรือกลุ่มคนเมืองที่มีใจรักธรรมชาติ ชอบปลูกตันไม้
แต่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำกัด ก็สามารถนำชุดปลูกว่านแลงอาทิตย์ไปปลูกได้ไม่ว่าจะเป็นในห้อง ตามระเบียง หรือพื้นที่ว่างในอาคารได้ นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไปแล้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยังมีความตั้งใจในการจัดทำปลูกว่านแสงอาทิตย์ดังกล่าว เพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และปลูกฝังการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กด้วย โดยได้ออกแบบให้ชุดปลูกมีความง่ายและสะดวกในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของครูหรือผู้ปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเพาะปลูกที่จัดหาไว้ให้อย่างครบครัน ตลอดจนมีคู่มือแนะนำการเพาะปลูกที่เข้าใจง่ายเพื่อให้น้องๆ
ได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ในการปลูกและดูแล

ข่าวเเนวหน้า
https://www.naewna.com/local/571919