เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2564

1634 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2564

         หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นหนึ่งในหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program management unit : PMU) จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ มีกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย "การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)" ประจำปีงบประมาณ 2564

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณ ผ่านหน่วยงาน บพท. โดยดำเนินการยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS: https://nriis.nrct.go.th/Login.aspx พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานกำหนด (ดังเอกสารแนบ) ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องอยู่ภายใต้สาขาอัตลักษณ์และเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษาละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8404 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ติดต่อ นางสาวธนาภา งิ้วทอง โทร. 02-244-5280-4

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

         1. คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม บพท.
         2. บพท.
         3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย
         4. แบบฟอร์มขอเสนอชุดโครงการ
         5. หนังสือรับรองความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้
         6. หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาชน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้