การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

292 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

       ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 สามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อรับการคัดเลือกดังกล่าว ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 และสามารถดูลายละเอียดการส่งได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Uv47cEBlsMcFLoJeu1RKWL_Sr7K_mV4v