ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอ

430 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอ

        สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานดังกล่าว โดยกำหนดส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด สามารถตรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http/conf.nmc.ac.th/20211http://conf.nmc.ac.th/2021/Thai/index.php