การประชุมวิชาการนานาชาติ (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) เรื่อง COVID-19 and Its Disruptive Effects on the Nursing Education: Future, Policy and Strategic Plans

191 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประชุมวิชาการนานาชาติ (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) เรื่อง COVID-19 and Its Disruptive Effects on the Nursing Education: Future, Policy and Strategic Plans

        สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการนานาชาติ (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) พิเศษ!!! ค่าลงทะเบียน Early Bird (17-28 ก.พ. 64) 1,500 บาท เท่านั้น โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

        ขอเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
เรื่อง COVID-19 and Its Disruptive Effects on the Nursing Education: Future, Policy and Strategic Plans
สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซด์ลงทะเบียน หรือ คลิ๊ก https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/COVIDNED2021/