ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

143 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 The 8th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 
ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความวิจัย  http://www.buuconference.buu.ac.th