เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) งบประมาณประจำปี 2565

2717 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย  (Full  Proposal)  งบประมาณประจำปี  2565

         สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหนึ่งในหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program management unit : PMU) เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ด้านทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กรอบงานวิจัย 2 แผนงาน ดังนี้

                  1. แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

                  2. แผนงานวิจัยจิโนมิกส์ประเทศไทย
         

         สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณ ผ่านหน่วยงาน สวรส. โดยดำเนินการยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS: http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word ตามแบบฟอร์มที่ สวรส. กำหนด (ดังเอกสารแนบ) ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องอยู่ภายใต้สาขาอัตลักษณ์และเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษาละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventTop.aspx สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดต่อ นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง หรือนางสาววรรษมล แสนทวีสุข โทร. 02-244-5280-4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

         1. ประกาศรับข้อเสนอวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
         2. proposal_form_แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
         3. proposal_form_แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
         4. ประกาศรับข้อเสนอวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย
         5. proposal_form_แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย
         6. proposal_form_แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้