ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ด้านทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

2024 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ด้านทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

        สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ด้านทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ 7 แผนงานวิจัย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1-11)

             สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรที่สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณ ผ่าน สวก. ดำเนินการการยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS: http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF ตามแบบฟอร์มที่ สวก. กำหนด ตั้งแต่วันนี้ - 5 มีนาคม 2564 โดยขอให้ส่งเอกสารแนบ 10 จำนวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เพื่อเสนอลงนามขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าว 

             ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องอยู่ภายใต้สาขาอัตลักษณ์และเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  โดยหัวหน้าโครงการต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยัง สวก. ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

              1) หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ

            2) เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยต้นฉบับที่มีการลงนามรับรองครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ชุด สำเนา 4 ชุด รวมเป็น 5 ชุด และ CD ไฟล์ข้อเสนอ จำนวน 1 แผ่น ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษาละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventTop.aspx สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ติดต่อ นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง หรือนางสาววรรษมล แสนทวีสุข โทร. 02-244-5280-4


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

        1. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
        2. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
        3. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
        4. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
        5. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
        6. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ
        7. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย สวก.
        8. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย สวก.
        9. แบบหนังสือนำส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย-สกว.
        10. แบบหนังสือนำส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย-สวก.
        11. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้