เชิญร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการขอสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม

217 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เชิญร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการขอสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม

             สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดรับคำของบประมาณด้านวิจัยและด้านนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภท Basic Research Fund ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) โดยยื่นผ่านหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่เป็นการพัฒนานักวิจัย สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงตอบโจทย์ประเทศนั้น

             สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรที่สนใจขอรับงบประมาณด้านวิจัยและด้านนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการขอสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft team JOIN Group  โดยใช้ Code  shbrkwy  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด Application Microsoft Teams ได้ที่ https://shorturl.asia/lCehO

   หากท่านมีประเด็นคำถามหลังจากร่วมประชุมออนไลน์ ท่านสามารถแจ้งประเด็นคำถามได้ผ่านทาง https://forms.gle/4b3Sq2HropvWz5vYA

 

            สามารถชมวิดีโอย้อนหลัง ได้ที่     การประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการขอสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม