ประกาศกรอบการวิจัย ภายใต้กองทุน ววน. ประจำปี 2564 จำนวน 2 แผนงาน

357 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศกรอบการวิจัย ภายใต้กองทุน ววน. ประจำปี 2564 จำนวน 2 แผนงาน

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
ประกาศกรอบการวิจัย ภายใต้กองทุน ววน. ประจำปี 2564 จำนวน 2 แผนงาน

          1 ) แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
         2) แผนงานเกษตรสมัยใหม่

        เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 – 20 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4306