คลินิกวิจัย สถาบันวิจัยเเละพัฒนา

176 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คลินิกวิจัย สถาบันวิจัยเเละพัฒนา

โครงการคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเเละบทความวิชาการ
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาเเละเเนะนำแก่นักวิจัย

วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563  ติดต่อสอบถาม คุณเพ็ญภาพร 02-2445280-2