อบรมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

399 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อบรมการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

        สถาบันวิจัยเเละพัฒนา กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการระบบของห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้กับบุคลากรผู้ที่ดูแลและเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.