อบรมการใช้งานโปรแกรมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ Turn it in

483 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อบรมการใช้งานโปรแกรมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ Turn it in

 สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ Turn it inให้แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลงานวิชาการและผลงานวิจัย โดย อาจารย์ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานรูปแบบและตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เมื่อวันที่24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 ชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต