การประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

178 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

        กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

        1. การวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์

        2. การวิจัยและพัฒนาชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ (Personal protective equipment (PPE)) เช่น เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (Surgical gown) และชุดป้องกันร่างกาย (Safety coverall) และอื่นๆ

        3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ (Ventilators/Respirators)

        4. การวิจัยและพัฒนาระบบห้องและการปรับอากาศแรงดันลบ (Negative-pressure Facilities) และโรงพยาบาลสนาม

        ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System (NRIIS) (เว็บไซต์  www.nriis.go.th) ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุในข้อเสนอและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอที่สมบูรณ์ ภายในวันที่ 14 เมษายน 2563

Id line: warin_chom


เอกสารเเนบ

        1. ประกาศ อว.
        2. ข้อเสนอโครงการ
        3. ฟอร์มข้อเสนอโครงการ