โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

483 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยจัดพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อสิริมงคลต่อหน่วยงานและบุคลากร ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกผูกพันในหมู่คณะ และหน่วยงาน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต