ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “สิทธิและสันติศึกษา” ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

385 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “สิทธิและสันติศึกษา” ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)

        มหาวิทยาลัยมหิดลประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “สิทธิและสันติศึกษา” ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)  Thinking through human rights and peace: toward a common cause ขบคิดสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา: สู่เป้าหมายร่วม เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้สนใจโปรดกรุณาดูข้อมูลเรื่องการจัดเตรียมต้นฉบับและการส่งบทความเพื่อพิจารณาได้ที่ www.ihrp.mahidol.ac.th กำหนดการปิดรับบทความสำหรับวารสารฉบับแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2558 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ padtheera.nak@mahidol.ac.th