เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564

1567 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


             
  - การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564


               - แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64_concept (.doc)

               - แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64_concept (.pdf)

               - (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ปี 64

               - (พบข.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (conccept paper) ปี 64

               - (พบค.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (conccept paper) ปี 64

               - (พบท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (conccept paper) ปี 64

               - (วช.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (conccept paper) ปี 64

               - (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (conccept paper) ปี 64

               - (สนช.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ปี64

               - หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

               - หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัย (in cash + in kind)