โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน

397 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน

       คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพจากงานประจำของบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


โทร 07431618 ต่อ 1815 โทรสาร 074317698

รายละเอียดและสมัคร http://ecba.tsu.ac.th/