นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล

313 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล

 

ชื่อ – สกุล

:         นางสาวปาณิสรา อยู่สกุล

ตำแหน่ง 

:        เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         nuttawan_kay@hotmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

:        ศศ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต