นางพรทิพย์ รดด้วง

259 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นางพรทิพย์ รดด้วง

 

ชื่อ – สกุล

:         นางพรทิพย์ รดด้วง

ตำแหน่ง 

:         เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         pronthip1@gmail.comประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

:        ศศ.บ. วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา