นายกริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์

116 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นายกริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์

 

ชื่อ – สกุล

:         นายกริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์

ตำแหน่ง 

:         เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ   

:         02-2445280-4

อีเมล 

:         kichaphas.ch@outlook.co.thประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

:        บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์